Jawatan Kosong Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Disember 2017

Jawatan Kosong Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Disember 2017

Jawatan Kosong Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Disember 2017

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2017 menampilkan Jawatan Kosong Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Disember 2017. Jawatan ini melibatkan lokasi Putrajaya. Jawatan-jawatan kosong yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. PEMBANTU SYARIAH LS29 (11 KEKOSONGAN)

Jawatan Kosong Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Disember 2017 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. Urusan pengambilan ini mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

3 Julai 1996 Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju cadangan Penyusunan Semula Glossary Link Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh Malaysia melalui kaedah-kaedah berikut:-

Tubuhkan JKSM oleh Kerajaan Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Syarie Malaysia juga Ketua Perkhidmatan Glossary Link Gunasama Pegawai Syariah.

Wujudkan struktur organisasi JKSM.

Wujudkan empat (4) jawatan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah bagi menimbang semula kes rayuan Mahkamah Rayuan Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah.

Mengekalkan struktur Mahkamah Syariah Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah termasuk pentauliahan Ketua Hakim Syarie serta Pegawai-pegawai Syariah.

Mewujudkan satu Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah.

Kerajaan Persekutuan akan membiayai kos Pegawai Syariah

Visi

Memartabatkan Institusi Kehakiman Syariah dalam Sistem Kehakiman dan Perundangan Negara.

Misi

Meningkatkan Kecekapan dan Keseragaman dalam Sistem Pentadbiran Kehakiman Syariah di Seluruh Malaysia.

Slogan

“Syariah Asas Keadilan”

Objektif:

Mengendalikan kes- kes Glossary Link Mahkamah Rayuan Syariah di Malaysia.
Menggubal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri-negeri.

Menyelaraskan prosedur kehakiman untuk diterima pakai di negeri-negeri.

Mengawal dan menilai program dan aktiviti-aktiviti Mahkamah Syariah negeri-negeri yang menerima pakai skim Perkhidmatan Glossary Link Gunasama Pegawai Syariah Persekutuan.

Membina dan menyelaraskan kaedah-kaedah dan Glossary Link Arahan Amalan serta peraturan kepada semua pegawai syariah di JKSM, negeri-negeri dan lain-lain agensi berkaitan.

Membangun, menyelaras dan mentadbir penggunaan sistem maklumat elektronik di JKSM, negeri-negeri dan agensi berkaitan.

Menguruskan pembangunan dan keperluan modal insan di JKSM, negeri-negeri dan agensi berkaitan.

Membangunkan Pusat Sumber Maklumat dan penerbitan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman Syariah bagi menyediakan bahan-bahan rujukan
ilmiah kepada pegawai syariah di seluruh Malaysia dan orang awam.

Melaksanakan penyelidikan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman Syariah sesuai dengan perkembangan semasa.

Mengawal selia Glossary Link perintah Glossary Link nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah melalui tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah.

Menyalurkan pendahuluan nafkah kepada pelanggan yang layak sementara tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah diselesaikan di Mahkamah
Syariah.

Menyediakan perkhidmatan BSK Transit kepada pelanggan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya

Permohonan Jawatan Kosong Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Disember 2017 boleh dilakukan secara online dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Ahad bertarikh 10 Disember 2017.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam