Jawatan Kosong Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Oktober 2018

Jawatan Kosong Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Oktober 2018

Jawatan Kosong Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Oktober 2018

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2018 menampilkan Jawatan Kosong Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Oktober 2018. Jawatan kosong IIUM melibatkan lokasi Selangor. UIAM career yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. SPEECH THERAPIST (GRADE U-41)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia jawatan kosong 2018 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. IIUM vacancy mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Jawatan Kosong Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Oktober 2018

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) ditubuhkan hasil daripada aspirasi para sarjana Islam di Malaysia untuk mewujudkan sebuah universiti Islam di Malaysia yang bakal menerajui umat Islam dalam semua bidang keilmuan.

Cadangan penubuhan IIUM telah dikemukankan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia Keempat pada 12hb Januari 1982. IIUM ditubuhkan secara rasmi pada 20hb Mei 1983 oleh kerajaan Malaysia. Falsafah IIUM diinspirasikan daripada rumusan yang dicapai pada Persidangan Pendidikan Islam Antarabangsa yang Pertama yang telah berlangsung di Mekah pada tahun 1977.

IIUM diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 yang membolehkan penggunaan Bahasa Inggeris dan Arab sebagai bahasa penghantar yang telah meningkatkan orientasi global Universiti. IIUM mengintegrasikan nilai-nilai dan sudut pandang Islam ke dalam pelbagai bidang pengajian yang meliputi bidang kemanusiaan, saintifik dan teknikal sesuai dengan slogannya sebagai sebuah “Taman Ilmu dan Budi”.

Ciri-ciri unik ini tersirat dalam falsafah dan logo IIUM. IIUM berhasrat untuk mengangkat kembali umat Islam sebagai peneraju di dalam bidang penerokaan dan penghasilan ilmu dan seterusnya menyumbang ke arah penambahbaikan kualiti kehidupan manusia seluruhnya.

Vision :

IIUM aims to become a leading international centre of educational excellence which seeks to restore the dynamic and progressive role of the Muslim Ummah in all branches of knowledge and intellectual discourse.

Mission:

The summary of the Mission should read as follows:

Integration;
Islamization;
Internationalization; and
Comprehensive Excellence

Falsafah Universiti

Falsafah IIUM adalah berasaskan kepercayaan kepada menuntut ilmu merupakan satu ‘ibādah yang berterusan dan amanah yang diwajibkan oleh Allah (SWT) ke atas manusia. Ilmu yang peroleh seharusnya memandu manusia kepada pengiktirafan Allah (SWT) sebagai Pencipta Mutlak dan Tuhan Semesta Alam.

Pengiktirafan secara menyeluruh dan tanpa kompromi terhadap Allah (SWT) sebagai “Tuhan yang menguasai Alam (Rabb al- ālamīn) adalah taraf tertinggi dalam hierarki ilmu”. Falsafah ini adalah berdasarkan kepada lima ayat pertama Sūrat al-‘Alaq, surah ke 96 di dalam Al-Qur’an dan dimasukkan ke dalam Perlembagaan IIUM.

Borang Permohonan Online Jawatan Kosong Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Oktober 2018 boleh dilakukan secara online dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di International Islamic University Malaysia. Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Jumaat bertarikh 5 Oktober 2018.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam