Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu Oktober 2018

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu Oktober 2018

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu Oktober 2018

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2018 menampilkan Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu Oktober 2018. Jawatan kosong PKB 2018 melibatkan lokasi Kuala Lumpur. PKB career yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. Pegawai Undang-undang L48
2. Pembantu Tadbir N19
3. Pemandu Kenderaan H11
4. Setiausaha Pejabat N29
5. Akauntan WA41/WA44

Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu jawatan kosong 2018 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu vacancy 2018 mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu Oktober 2018

Pada 7 Disember 2011, Akta Perbadanan Pembangunan Kampong Bahru 2011 [Akta 733] telah diluluskan oleh Parlimen. Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB) pula telah ditubuhkan pada 1 April 2012. PKB telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi penyelaras, pemudah cara dan penggerak utama dalam pembangunan semula Kampong Bharu.

Visi

Menjana potensi hartanah dan mentransformasi ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan hidup yang seimbang dengan pengekalan nilai sejarah, ciri-ciri budaya dan warisan Melayu Kampong Bharu.

Misi

Tiada pemilik dan pewaris yang akan terpinggir di dalam arus Pembangunan Semula Kampong Bharu menjelang tahun 2020.

Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu

Objektif

Menjadi penggerak dan pemudah cara utama dalam melaksanakan dasar, arahan dan strategi yang cekap dan berkesan di dalam kawasan Pembangunan Semula Kampong Bharu;
Menyediakan pelbagai inisiatif perkhidmatan pembangunan dan khidmat nasihat yang berdaya maju dalam pembangunan semula atau penambahbaikan kawasan Pembangunan Semula Kampong Bharu;
Memacu, merangsang dan menggalakkan aktiviti pertumbuhan ekonomi, komersial dan perindustrian melalui kerjasama dan perkongsian strategik yang menguntungkan pemilik dan pewaris tanah Kampong Bharu;
Memastikan pengurusan secara profesional dalam pentadbiran pembangunan dan kewangan, dan
Memastikan semua ciri-ciri pembangunan berteraskan pengekalan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam.

Borang Permohonan Online Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu Oktober 2018 boleh dilakukan secara online dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di PKB. Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Isnin bertarikh 22 Oktober 2018.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam