Jawatan Kosong Pekebun Kecil Perusahaan Getah Februari 2018

Jawatan Kosong Pekebun Kecil Perusahaan Getah Februari 2018

Jawatan Kosong Pekebun Kecil Perusahaan Getah Februari 2018

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2018 menampilkan Jawatan Kosong Pekebun Kecil Perusahaan Getah Februari 2018. Jawatan ini melibatkan lokasi Selangor. Jawatan-jawatan kosong yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. PENGURUS
2. EKSEKUTIF
3. KERANI
4. PEMBANTU AM RENDAH

Jawatan Kosong Pekebun Kecil Perusahaan Getah Februari 2018 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. Urusan pengambilan ini mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Bahasa Inggeris: Rubber Industry Smallholders Development Authority, RISDA) ialah sebuah badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia (KKLW) yang ditubuhkan pada 1 Januari 1973. Penubuhan ini mengikut Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972.

Tanggungjawab:

Mentadbir kumpulan Wang Perusahaan Getah (Penanam Semula) yang di tubuhkan di bawah Seksyen 3 Ordinan Kumpulan Wang Perusahaan Getah (Penanaman semula 1952).
Mengurus dan mengendali sehingga berjaya rancangan-rancangan yang diluluskan dibawah peruntukan bahagian Ordinan Kumpulan Wang Perusahaan Getah (Penanaman Semula 1952 dan
Merancang dan melaksanakan segala pembaharuan penyelidikan dalam sektor pekebun kecil.

Tugas:

Melaksana segala pembaruan pertanian yang diperolehi dari penyelidikan
Berkerjasama dan berhubung dengan semua agensi kerajaan lain yang bertanggungjawab dalam penyelidikan, pengembangan, pinjaman pertanian, pemerosesan dan pemasaran getah demi mewujudkan dan mempercepatkan permodenan sektor pekebun kecil
Menjalankan penanaman semula dan penanaman baru bagi sektor pekebun kecil dengan benih-benih yang mengeluarkan hasil yang tinggi mengikut cara yang disyorkan dan sistematik
Memastikan bahawa sektor pekebun kecil dapat dimodenkan dari segala aepek bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil
Mendapatkan dan meyimpan perangkaan-perangkaan yang perlu berhubung dengan sektor pekebun kecil

Kumpulan sasar:

Kumpulan Sasar seramai 425,739 pekebun kecil getah dan kelapa sawit di Semenanjung Malaysia. Jumlah keseluruhan 959,661 orang merangkumi ahli isi rumah termasuk isteri dan anak yang bakal menjadi generasi kedua

RISDA melaksanakan strategi pembangunan seperti berikut:

Menumpukan aktiviti pembangunan kepada pekebun kecil pemilik pengusaha seramai 201,057 orang
Memberi keutamaan kepada pembangunan secara berkumpulan
Memberi peluang kepada pekebun kecil yang progresif membangunkan ladang secara individu
Melaksanakn projek ekonomi onfarm berasaskan kehendak pasaran untuk menambah pendapatan
Melaksanakan program pembangunan insan melalui pendidikan yang berterusan bagi melahirkan pekebun kecil yang berinisiatif, berdaya maju dan memiliki budaya kerja yang cemerlang dan,
Mendekatkan RISDA kepada kumpulan sasar melalui penubuhan pejabat-pejabat cawangan di kawasan tumpuan pekebun kecil
Mewujudkan saluran pemasaran yang lebih cekap untuk hasil keluaran pekebun kecil.

Permohonan Jawatan Kosong Pekebun Kecil Perusahaan Getah Februari 2018 boleh dilakukan secara online dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah. Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Jumaat bertarikh 9 Februari 2018.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam