Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri September 2018

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri September 2018

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri September 2018

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2018 menampilkan Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri September 2018. MBIP career melibatkan lokasi Johor. Jawatan Kosong MBIP 2018 yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. Penolong Juruukur Bahan JA29

Majlis Bandaraya Iskandar Puteri jawatan kosong 2018 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. MBIP vacancy mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri September 2018

Sejarah perkembangan awal Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah ini bermula dengan penubuhan 8 buah Majlis Tempatan sekitar tahun 60an dibawah Town Board Enactment 118. Hasil daripada penduduk dan pertambahan pegangan maka pada 1 Mac 1978, Majlis Daerah Johor Bahru Tengah telah ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) yang merangkumi kawasan seluas 104.7 kilometer persegi dengan jumlah penduduk seramai 150,000 orang.

Kesan daripada pertumbuhan yang berterusan maka pada tahun 1995, Majlis Daerah Johor Bahru Tengah telah diperluaskan kawasan petadbirannya sehingga 303.48 kilometer persegi dengan jumlah pegangan meningkat kepada 98,515 unit dan jumlah penduduk bertambah sehingga mencapai 500,000 orang.

VISI MBIP

MENJADI BANDAR RAYA MAJU DAN SEJAHTERA 2020

MISI MBIP

KAMI KOMITED MELAKSANAKAN MISI BERIKUT :

1. PERANCANGAN PEMBANGUNAN YANG HOLISTIK

2. TADBIR URUS YANG BAIK

3. MENGUKUHKAN SUMBER KEWANGAN

4. SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN MESRA

5. PENGUATKUASAAN YANG TELUS DAN EFEKTIF

6. PENYELENGGARAAN YANG SISTEMATIK DAN EFISIEN

7. PEMBANGUNAN KOMUNITI MAMPAN

8. PEMBANGUNAN TEKNOLOGI YANG KOMPREHENSIF

Objektif:

1. Merancang dan mengawal pembangunan bagi mewujudkan sebuah Bandar Sejahtera.
2. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dengan adil dan bijaksana.
3. Menyediakan kemudahan sosial yang lengkap dan teratur bagi melahirkan masyarakat berbudaya sihat.
4. Mewujudkan organisasi berinformasi dan inovatif.
5. Mengamalkan pengurusan Mesra Rakyat
Fungsi:

1. Merancang dan mengawal pembangunan.

2. Sebagai penguasa yang mengawal dan memastikan segala aktiviti di kawasan pentadbiran mengikut undang-undang.

3. Mengeluar dan mengawal lesen-lesen perniagaan, papan tanda iklan perniagaan, penjaja dan menyediakan kemudahan seperti kedai, bazar, gerai, pasar awam serta lain-lain.

4. Mengawal selia perkhidmatan perbandaran.

5. Menyediakan dan menyelenggara kemudahan rekreasi, landskap dan kemudahan awam.

6. Menyediakan dan menyelenggara kemudahan infrastruktur seperti jalan, perparitan dan lampu jalan.

7. Lain-lain tugas yang bersesuaian dengan peruntukan undang-undang.

8. Pengurusan kewangan yang diurus dengan cekap, berkesan dan sistematik mengikut tatacara kewangan yang telah ditetapkan.

9. Sebagai badan kawalan bangunan dalam mematuhi undang-undang, akta-akta, garis panduan, dasar-dasar am Majlis dalam mewujudkan persekitaran yang terkawal dan teratur.

Borang Permohonan Online Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri September 2018 boleh dilakukan secara online dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor. Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Rabu bertarikh 12 September 2018.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam