Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Selangor Oktober 2018

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Selangor Oktober 2018

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Selangor Oktober 2018

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2018 menampilkan Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Selangor Oktober 2018. MAIS career melibatkan lokasi Selangor. Jawatan kosong MAIS Selangor 2018 yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. PEGAWAI SYARIAH
2. PEGAWAI PSIKOLOGI
3. PENOLONG PENGURUS TEKNOLOGI MAKLUMAT

Majlis Agama Islam Selangor jawatan kosong 2018 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. MAIS vacancy mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Selangor Oktober 2018

MAIS adalah 1 entiti pertubuhan perbadanan menurut kepada Seksyen 5(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Bermula 1 Mac 2005, Pentadbiran Bahagian Pengurusan Baitulmal (BPB) dipindahkan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) ke Majlis Agama Islam Selangor. Ianya disahkan oleh Mesyuarat MAIS pada 14 April 2005.

Pengasingan menepati kehendak peruntukan Seksyen 81(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu MAIS berkuasa melakukan fungsi pentadbiran dan berhak kepada semua wang dan harta Baitulmal.

Penubuhan MAIS pada awalnya adalah untuk menasihati DYMM Sultan sebagaimana diperuntukkan dalam Seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1952 (Enakmen No. 3 Tahun 1952) yang menyatakan seperti berikut:

‘Majlis bagi pihaknya dengan kuasa dikurniakan oleh DYMM Sultan bagi sifatnya menjadi Ketua Agama Negeri ini Hendaklah menolong dan menasihatkan kepada DYMM Sultan di atas segala perkara yang berkaitan dengan Agama Negeri dan Adat Istiadat Melayu dan di dalam segala perkara-perkara itu menjadi kuasa yang tertinggi sekali di dalam negeri ini melainkan yang ada berlawanan dengan perkara yang tersebut di dalam Undang-undang ini.’

Walau bagaimanapun, tahun 2003, fungsi MAIS tersebut dimansuhkan dan digantikan dengan Seksyen 6 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut:

‘Majlis hendaklah membantu dan menasihati DYMM berkenaan dengan semua perkara berhubungan dengan Agama Islam di dalam Negeri Selangor kecuali perkara-perkara Hukum syarak dan berhubungan dengan pentadbiran keadilan dan dalam semua perkara sedemikian menjadi pihak berkuasa utama di dalam Negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam Enakmen ini.’

Borang Permohonan Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Selangor Oktober 2018 melalui permohonan online jawatan kosong dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di MAIS. Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Isnin bertarikh 15 Oktober 2018.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam