Jawatan Kosong Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Oktober 2017

Jawatan Kosong Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Oktober 2017

Jawatan Kosong Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Oktober 2017

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2017 menampilkan Jawatan Kosong Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Oktober 2017. Jawatan ini melibatkan negeri Selangor. Jawatan-jawatan kosong yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. Pengurus Agrobazaar

Jawatan Kosong Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Oktober 2017 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. Urusan pengambilan ini mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Federal Agricultural Marketing Authority atau FAMA) merupakan sebuah agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. FAMA bertanggungjawab dalam pemasaran produk agromakanan seperti sayur-sayuran dan buah-buhan serta produk -produk industri asas tani.

Bagi memacu sektor pemasaran domestik dan antarabangsa, FAMA berperanan dalam pemasaran hasil produk agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar. FAMA juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dan industri asas tani tersedia dan boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, FAMA telah dan sedang menggiatkan usaha-usaha meningkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus kepada perkara-perkara berikut;

Memperkukuhkan bekalan melalui program ladang kontrak;
Memperluaskan akses pasaran; dan
Meningkatkan promosi pasaran tempatan dan eksport

Visi
Peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian.

Misi
Membangun rantaian pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pelanggan.

Objektif
Merealisasikan Wawasan Negara dan Dasar Pertanian Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan produk pertanian dan makanan.
Pembangunan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan.
Pembangunan pemasaran dan peningkatan permintaan hasil pertanian dan makanan dalam dan luar negara.
Pemacuan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi terkini.
Fungsi-fungsi Utama

Menyelaras aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian sama ada yang melibatkan pihak swasta atau jabatan / agensi kerajaan.
Memperbaiki sistem pemasaran dan memperluas serta memajukan pasaran baru bagi hasil-hasil pertanian Malaysia.
Bekerjasama dengan pihak swasta dan jabatan /agensi kerajaan bagi mewujudkan pemasaran pertanian yang cekap dan berkesan.
Membangun dan memajukan pengurusan yang cekap dalam industri pertanian berkaitan dengan aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian, dan
Melibatkan secara langsung di dalam industri pertanian terutama di dalam aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian.

Permohonan Jawatan Kosong Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Oktober 2017 boleh dilakukan secara online dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Jumaat bertarikh 27 Oktober 2017.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam