Jawatan Kosong Kementerian Sumber Manusia November 2018

Jawatan Kosong Kementerian Sumber Manusia November 2018

Jawatan Kosong Kementerian Sumber Manusia November 2018

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2018 menampilkan Jawatan Kosong Kementerian Sumber Manusia November 2018. Sumber Manusia career melibatkan lokasi Kuala Lumpur. Jawatan kosong Sumber Manusia 2018 yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S19

Kementerian Sumber Manusia jawatan kosong 2018 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. Kementerian Sumber Manusia vacancy mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Jawatan Kosong Kementerian Sumber Manusia November 2018

Kementerian Sumber Manusia atau singkatannya KSM adalah kementerian yang bertanggungjawab kepada pembangunan kemahiran, pekerjaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kesatuan sekerja, perhubungan perusahaaan, maklumat dan analisis pasaran buruh dan keselamatan sosial.

Visi

“Peneraju Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia Negara.”

Misi

Membangunkan dan melahirkan modal insan yang kompeten, produktif, responsif dan berdaya tahan dalam pasaran buruh negara ke arah meningkatkan produktiviti negara.

Memastikan kelancaran operasi pasaran buruh negara.

Meningkatkan kebolehpekerjaan dan penggajian tenaga kerja tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja negara.

Memastikan perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif.

Mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Memastikan jaringan keselamatan sosial yang komprehensif, dinamik dan progresif.

Kementerian Sumber Manusia

PERANAN & TANGGUNGJAWAB

Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar buruh dan undang-undang untuk membuat cekap, produktif dan tatatertib dengan nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik.

Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar Keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan undang-undang untuk memastikan suasana kerja yang sihat dan selamat.

Cekap mengurus dan secara bebas menyelesaikan pertikaian perusahaan antara majikan dan pekerja untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif.
Untuk memantau dan menyelia pembangunan dan pergerakan kesatuan sekerja menjadi teratur untuk manfaat negara.

Mengurus Perhubungan Antarabangsa dalam bidang pengurusan tenaga kerja, kerjasama teknikal dalam buruh berkaitan perkara-perkara dan pembangunan sumber manusia.

Untuk menggalakkan dan menyelaras tripartisme antara pekerja, majikan dan kerajaan dan untuk mencipta perhubungan yang harmoni ke arah Wawasan 2020.

Merancang dan membangunkan sumber manusia melalui kawalan dan buruh analisis pasaran untuk menggubal dasar-dasar yang berkaitan dengan pekerjaan, pembangunan tenaga kerja yang berkemahiran dan produktiviti berkaitan sistem gaji.

Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan penempatan kerja.

Mengemaskini dan melaksanakan dasar latihan vokasional Kebangsaan dan strategi-strategi yang akan memenuhi latihan keperluan di sektor swasta.

Untuk menyemak, mengemaskini dan membangunkan sukatan kemahiran (NOSS), sistem pensijilan kemahiran (MOSQ) dan standard bagi pelaksanaan kemahiran.

Untuk kemaskini dan pelaksanaan berkesan kemudahan keselamatan sosial untuk memastikan jaringan keselamatan yang mencukupi untuk pekerja.

Borang Permohonan Jawatan Kosong Kementerian Sumber Manusia November 2018 melalui permohonan online jawatan kosong dengan syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di Kementerian Sumber Manusia. Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Ahad bertarikh 4 November 2018.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam