Jawatan Kosong Bank Pertanian Malaysia Berhad Disember 2017

Jawatan Kosong Bank Pertanian Malaysia Berhad Disember 2017

Jawatan Kosong Bank Pertanian Malaysia Berhad Disember 2017

Jawatan Kosong Kerajaan dan Swasta 2017 menampilkan Jawatan Kosong Bank Pertanian Malaysia Berhad Disember 2017. Jawatan ini melibatkan Kuala Lumpur. Jawatan-jawatan kosong yang tersenarai adalah seperti berikut:

1. Active Directory Administrator (IT)
2. Database Administrator
3. Internal Auditor, System Audit & Project Advisory
4. Executive, IT Application (Core Banking System)
5. Unit Head, HQ Operation (Security)

Jawatan Kosong Bank Pertanian Malaysia Berhad Disember 2017 yang ditawarkan ini mempunyai beberapa kekosongan. Urusan pengambilan ini mengikut kementerian atau jabatan yang terlibat dan calon yang melepasi tapisan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

Agrobank dahulunya dikenali sebagai Bank Pertanian Malaysia adalah sebuah bank milik kerajaan di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan Diperbadankan. Pembiayaan Bank dalam sektor pertanian adalah didorong oleh dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA).

Agrobank ditubuhkan pada tahun 1969 dengan matlamat menyediakan perkhidmatan kewangan yang menyeluruh khusus untuk menyokong dan memperkasakan sektor pertanian negara.

Sebagai Institut Pembangunan Kewangan (DFI) yang memberi tumpuan kepada sektor pertanian di Malaysia, Agrobank bertekad untuk mengimbangi peranan dalam aspek pembangunan dan komersil untuk pembangunan pertanian. Agrobank menyediakan solusi pembiayaan yang menyeluruh bagi pertanian; yang merangkumi aktiviti huluan seperti bekalan input pengeluaran pertanian dan juga aktiviti hiliran seperti pemprosesan dan jualan produk pertanian kepada pengguna

Dengan pengalaman lebih 46 tahun,, Agrobank secara aktif menyokong pembangunan pertanian negara dengan beroperasi di lapan (8) wilayah melalui 188 cawangan bank, Agrobank menawarkan produk dan perkhidmatan dalam bidang pembiayaan korporat, komersial dan mikro serta pembiayaan perdagangan, pembiayaan peribadi, perbankan elektronik dan deposit & perkhidmatan. Pada 1 Julai 2015, Agrobank secara rasmi beralih kepada system perbankan Islam sepenuhnya.

Visi:
Untuk menjadi sebuah Bank yang menerajui bidang perbankan dengan fokus kepada pertanian.

Misi:
Menyediakan perkhidmatan kewangan yang lengkap mengikut kehendak pasaran dan pelanggan, dengan kewangan yang mapan untuk keperluan sasar tertentu:

Usahawan Tani
Usahawan mikro, kecil dan sederhana
Individu persendirian

Peranan & fungsi:
Menyediakan perkhidmatan kewangan dan perbankan dengan fokus kepada sektor pertanian.
Meningkat dan menggalakkan pembiayaan pertanian oleh sektor perbankan komersil.
Menjadi salah satu agen bagi program pembangunan kerajaan
Menjadi pusat kepakaran pertanian
Menyediakan penarafan kredit pertanian

Permohonan Jawatan Kosong Bank Pertanian Malaysia Berhad Disember 2017 boleh dilakukan secara online dengan syarat-syarat lantikan dan bidang tugas boleh didapatkan di Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank). Tarikh tutup permohonan ini adalah pukul 5.00 petang pada hari Jumaat bertarikh 22 Disember 2017.

Kongsikan Dengan Rakan-rakan!

Leave a Reply

CommentLuv badge
Protected by WP Anti Spam